Oppimisen ja osaamisen arvioinnista

Standard
Tämän 3 opintopisteen laajuisen osion tavoitteet olivat:

“Opettajaopiskelija suunnittelee opiskelijoiden oppimisen ja osaamisen monipuolisen arvioinnin, hän suunnittelee palautteen annon ja toteuttaa oman koulutusasteensa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita sekä tukee oppijoidensa itsearviointitaitojen kehittymistä.”

Minun opiskelijani ovat opetuksen ammattilaisia: yleissivistävän puolen ja ammatillisten alojen opettajia. Opetan heille digiteknologian pedagogisesti mielekästä käyttöä, verkossa ja monimuotoisesti, niin, että he pystyisivät heti soveltamaan oppimiaan hyviä käytänteitä omassa opetuksessaan ja opettajayhteisössä toimiessaan. Opettajat ovat kriittisiä ja kiireisiä asiakkaita, joten oppimistehtävät ja niiden arviointi on suunniteltava tarkasti kohderyhmän olemassa olevat tiedot ja taidot huomioiden. Tähän on hyvä käyttää jonkinlaista ennakkokartoitusta. Koulutusprosessin edetessä voi käyttää monipuolisia itse- ja vertaisarvioinnin menetelmiä, ja päätteeksi koota osaamiseen ja mahdolliseen vaikuttavuuteen (oma opetus) liittyvää palautetta sekä kartoittaa “seuraavia askeleita”. Tämä osio jäsensi ajatuksiani ja tukee varmasti seuraavia työtehtäviäni, esim. verkkokurssien parissa.

 

Advertisements

One thought on “Oppimisen ja osaamisen arvioinnista

  1. Omaehtoisen oppimisen ja ammatillisen kasvun arvioinnissa ovat hiukan eri lainalaisuudet kuin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa. Näin ollen epäilemättä monipuoliset itse- ja vertaisarvioinnin menetelmät painottuvat.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s